Pålogging
Brukerident: 
Passord: 

Styret

Verv Navn Telefon Mobil E-mail
Leder
Lars Skomedal
476 19808  larsskomedal@gmail.com
Nestleder Thomas Jensen   908 93436 byggtj@hotmail.com
Kasserer Grethe Nygren   480 82182
grethe.nygren@hotmail.com
Sekretær Bente Eikhom   909 10244 beikhom@hotmail.com
Varamedlem Anne Lise Repstad   476 34103      anne.repstad@gmail.com
Styremedlem
Vilhelm Lunde Holme   997 16713
vilhelm.holme@gmail.com
Styremedlem Anders Kristensen   480 82182 anders.kristensen@oneco.no
Styremedlem Janne Lossius   911 99693
jannelossius@hotmail.com
Materialforvalter Ole Gunnar Repstad   909 73954 ogrepsta@online.no
Revisor  
   

Oversikt over Styremøter 2020

Dersom aktuelle saker ønskes tatt opp, kan leder kontaktes larsskomedal@gmail.com eller tlf 476 19808
Alle møter er kl. 20.00 på Høllen Vest. Medlemmer er også velkomne til å delta. 
Årsmøtet er kl.19.00

Mandag 13 Januar
Valg av oppgaver til styret og Terminliste. Planlegging HFB Fest
Mandag 11 Mai Planlegging av Pinsetur.
Mandag 8 juni Planlegging av St.Hans
Mandag 10 August Planlegging av skalldyraften.
Mandag 12 Oktober
Gjennomgang og avslutning av regnskap
Tirsdag 10 November ÅRSMØTE 2020 kl.19.00

 

Tirsdag