Pålogging
Brukerident: 
Passord: 

Styret

Verv Navn Telefon Mobil E-mail
Leder
Lars Skomedal
476 19808  larsskomedal@gmail.com
Nestleder Jorunn Rinde Rosland   909 68543 Jorunn.rinde@outlook.com
Kasserer Anders Kristensen   480 82182
anders.kristensen@oneco.no
Sekretær Bente Eikhom   909 10244 beikhom@hotmail.com
Varamedlem Anne Lise Repstad   476 34103      anne.repstad@gmail.com
Styremedlem
Thomas Jensen   908 93436
byggtj@hotmail.com
Styremedlem Janne Lossius   911 99693
jannelossius@hotmail.com
Materialforvalter Ole Gunnar Repstad   909 73954 ogrepsta@online.no
Revisor Magne Vang 38 03 00 71
   

Oversikt over Styremøter 2019

Dersom aktuelle saker ønskes tatt opp, kan leder kontaktes larsskomedal@gmail.com eller tlf 476 19808
Alle møter er kl. 20.00 på Høllen Vest . Årsmøtet er kl.19.00

Mandag 4 Mars
Valg av oppgaver til styret og Terminliste. Planlegging HFB Fest
Mandag 13 Mai Planlegging av Pinsetur.
Mandag 10 juni Planlegging av St.Hans
Mandag 19 August Planlegging av skalldyraften.
Mandag 14 Oktober
Gjennomgang og avslutning av regnskap
Tirsdag 12 November ÅRSMØTE 2019 kl.19.00

 

Tirsdag