Pålogging
Brukerident: 
Passord: 

Styret

Verv Navn Telefon Mobil E-mail
Leder
Lars Skomedal
476 19808  larsskomedal@gmail.com
Nestleder Jorunn Rinde Rosland   909 68543 Jorunn.rinde@outlook.com
Kasserer Grethe Nygren   473 99229
grethe.nygren@sortre.no
Sekretær Bente Eikhom   909 10244 beikhom@hotmail.com
Varamedlem Anders Kristensen   480 82182      anders.kristensen@oneco.no
Dieselansvarlig
Jarle Reger   482 23366
jarege@online.no
Styremedlem Janne Lossius   911 99693
jannelossius@hotmail.com
Materialforvalter Ole Gunnar Repstad   909 73954 ogrepsta@online.no
Revisor Magne Vang 38 03 00 71
   

Oversikt over Styremøter 2018

Dersom aktuelle saker ønskes tatt opp, kan leder kontaktes. larsskomedal@gmail.com
Alle møter er kl. 20.00 . Årsmøtet er kl.19.00

Tirsdag 9. Januar
Valg av oppgaver til styret og Terminliste
Mandag 5 Februar Planlegging av Torskeaften
Mandag 5 Mars Klargjøring utsendelse av kontigent.
Mandag 16 April Planlegging av Pinsetur.
Mandag 4 Juni Planlegging av St.Hans
Mandag 6 August Planlegging av skalldyraften.
Mandag 15 Oktober
Gjennomgang og avslutning av regnskap
Tirsdag 13 November ÅRSMØTE 2018 kl.19.00

 

Tirsdag